Protecció COVID19

El procés de reincorporació a la feina en el marc de l’estat d’alarma generat per la Covid19, ha de realitzar-se garantint la seguretat i la salut de les persones treballadores. És imprescindible que en cada empresa s’elabori un pla de contingència o protocol general de seguretat i salut.

 

Mantenir la distància seguretat

L’establiment d’una distància de seguretat entre treballadors és una de les mesures aconsellades pels experts sanitaris. En aquest sentit, la disposició dels llocs de treball, l’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, etc.), en el centre de treball ha de modificar-se, en la mida que sigui possible, amb l’objectiu de garantir el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres. En cas d’impossibilitat hauran de prendre’s les mesures de protecció necessàries per a obviar el contagi per contacte.

Mesures higièniques

L’establiment de les normes higièniques aconsellades pels experts sanitaris és imprescindible. A títol d’exemple:

  • Extremar la neteja dels llocs i superfícies de treball. La neteja i desinfecció seran diàries i amb productes adequats. Es prestarà especial atenció a la protecció del personal treballador que faci les tasques de neteja. En aquells centres que hagin estat tancats, hauran de procedir a una apropiada neteja i desinfecció abans de reprendre l’activitat.
  • Es disposarà d’ubicacions específiques per a dipositar els guants usats i per a la resta de material, pots, etc.
  • Proporcionar dispensadors jabonosos i/o de solució alcohòlica desinfectant en número i disposició suficient en els llocs de treball. On sigui possible s’habilitaran dispensadors desinfectants per a les mans a l’entrada al centre de treball.

Demana el teu pressupost

No busquis més i fa avui el pas cap a la teva nova oficina, amb les reformes d´EFIK

A EFIK treballem estretament amb els nostres clients per a la implantació de les mesures necessàries per a una tornada a la feina segura

Desinfecció general de la seva oficina o local comercial

La millor manera d’evitar que el coronavirus s’expandeixi és a través de la prevenció. La desinfecció és un factor primordial. L’ozó, format per tres àtoms d’oxigen, és un dels més potents oxidants naturals que es coneixen. Actualment, és considerat com la millor solució per a desinfectar i netejar hospitals, oficines, llars, espais públics i carrers, vehicles, supermercats, residències de la tercera edat, i està sent utilitzat en brigades de neteja, comissaries o parcs de bombers. És la solució més eficaç per a desinfectar qualsevol espai en què hi hagi trànsit de gent.

La desinfecció i purificació dels volums d’aire interior es realitza mitjançant un tractament de xoc d’ozó, amb temps i concentracions adequades a cada volum.

De tots els assajos practicats per a la correcció aeròbica, l’ozó és el que permet una reutilització segura dels locals tractats en un màxim de mitja hora, una vegada acabat el tractament. Aquest dependrà del volum d’aire interior i capacitat de les màquines generadores d’ozó.

Tot l’abans manifestat per als sistemes de neteja i desinfecció a nivells d’esterilització i de correcció aeròbica orientada a la inertització de l’aire, han estat provats i testats juntament amb altres sistemes, per l’Institut Tecnològic Espanyol per a la Neteja (ITEL) el que ens permet garantir de manera total i controlada les condicions d’un ús segur de les instal·lacions.

Projecte mensual de desinfecció de superfícies comuns (poms de portes, superfícies de taules i taulells, interruptors, etc.)

Desinfecció amb productes d’última generació i amb un impacte ambiental baix o nul. Els productes emprats tant en la desinfecció com en la seva protecció compleixen amb les normatives europees sobre biodegradabilitat 2005 i 2004/648/EC i REACH.

Utilitzem productes d’última generació, un equip professional durà a terme la desinfecció de les zones d’ús més freqüent per a evitar les infeccions i la seva difusió per contaminació creuada. Una vegada realitzada la desinfecció, aplicarem AVAB protector per a mantenir les superfícies lliures de patògens durant 28 dies.

Aquest avançat producte s’està emprant en hospitals i elements de transport havent demostrat la seva eficàcia contra el VIH, Hepatitis C o el H1N1. El producte roman actiu en la superfície fins i tot després de repetides neteges domèstiques de manteniment, (recomanem no emprar productes clorats, àcids, o alcalins).

Ni haurà prou una baieta de microfibra humitejada, estalviant així temps i consum d’altres productes durant les operacions de neteja habituals contractades. Una simple i ràpida re-aplicació mensual garantirà la completa higiene de les instal·lacions.

Manté l'aire de la teva oficina o local net i purificat

Un generador d’ozó és un aparell capaç de transformar l’oxigen (O2) de l’aire en ozó (O3). El seu funcionament es basa en la producció de descàrregues elèctriques que activen energèticament els àtoms de la molècula d’oxigen unint-los de tres en tres.

L’ozó és un gas molt útil per a la desinfecció i descontaminació. A més, és capaç d’eliminar mals olors, sense deixar en l’aire cap residual químic. És una eina que cal utilitzar de manera adequada, tenint en compte els seus possibles efectes adversos. Els residuals d’ozó (és a dir l’ozó sobrant després de realitzar el tractament) no han de superar uns límits en llocs on hi ha presència de persones.

Informació a saber sobre l’ozó i l’ús de les maquines GENERADORES D’OZÓ:

1. Els tractaments es realitzen en absència de persones.
2. No afecta a aliments fruites o verdures o alimentes envasats, plantis, etc.
3. Es pot fer servir en qualsevol lloc.
4. Convé tapar qualsevol possible entrada d’aire de l’exterior.
5. L’aire condicionat ajuda a repartir l’ozó per totes les àrees a tractar en zones molt extenses. Així mateix convé obrir portes armaris tapes, calaixos, etc. per a permetre que el gas es propagui per tot arreu.
6. És important deixar 30 minuts de temps entre l’atur de la màquina i obrir per a ventilar Després es pot obrir i ventilar i entrar normalment.
7. L’olor romanent desapareix molt aviat ja que l’ozó és inestable i es converteix en oxigeno de nou.
8. En cas de tractar àrees molt petites de 5 a 15m3 es pot deixar la màquina a l’interior si no és possible deixar-la fos.
9. En ple estiu o amb temperatures molt altes superiors a 30 °C la qualitat de l’ozó és inferior no convé generar-lo per sobre de 30 °C.
10. És un sistema molt segur i eficient de desinfecció general.”

Projecte de distribució i adequació de la teva oficina per a garantir el distanciament social (2 metres)

Les oficines i locals comercials han de complir el distanciament social. Per a això, és necessari la instal·lació de mampares protectores o la separació de llocs de treball.

Si a la teva empresa el teletreball ha instal·lat com una opció a mitjà i llarg termini, Efik s’encarrega d’adaptar els espais als nous requeriments.

Redueix el risc de propagació i contagi del COVID19

Les mampares creen una barrera física entre les persones i redueixen les probabilitats de contagi d’agents com el Covid19. Aquest virus es transmet per via aèria, mitjançant microgotes expulsades per la boca en tossir, esternudar o parlar a una distància pròxima. Les mampares de metacrilat, juntament amb altres mesures de prevenció, t’ajudaran a reduir les possibilitats de contagi en la teva oficina o negoci.

Les nostres mampares protectores presenten un índex de transparència de +93% (són ultra transparents) pel que el seu ús en despatxos, oficines i negocis no serà molest i s’integraran ràpidament com un element més en el mobiliari de la teva empresa.

Les mampares que oferim es munten de manera ràpida i afecta als elements sobre els quals s’implanten.

Substitució de la teva aixeteria actual per aixeteria electrònica

Com puc rentar-me les mans sense tocar superfícies potencialment contaminades? Una resposta és l’ús d’aixetes i dispensadors amb tancament automàtic, és a dir, que no requereixen tocar cap superfície amb les mans després de rentar-les.

Aquests dispositius no requereixen cap contacte per a obrir o tancar el flux d’aigua i sabó, ja que s’activen a través d’una cel·la infraroja que intercepta la presència de la persona. Definitivament són la resposta ideal en circumstàncies en les quals no volem que els usuaris entrin en contacte amb superfícies contaminades, particularment en espais on hi ha una gran quantitat de tràfic de persones. També són la millor solució per a reduir el desaprofitament d’aigua i estalviar costos.

Altres serveis que t'oferim

A EFIK aconseguim que el teu negoci sigui únic, segur i diferent implementant:

Panells acústics

Ens permet millorar l’acústica de qualsevol sala de forma completament integrada en qualsevol decoració.

Reformes de locals

Ja sigui una rehabilitació parcial o una reforma integral, ens adaptem a les teves necessitats.

Reformes d'oficines

Dissenyem espais eficients per a minimitzar els recursos i incrementar la productivitat del teu equip.

CONTACTE
Sol·licita més informació per a la protecció de COVID-19