EFIK | 11 juliol 2023 |

Distribució dels diferents tipus d’oficina

Es calcula que de mitjana, cada persona dedica unes 1600 hores anuals a treballar. Per a qualsevol empresa o negoci, és important aprofitar tot aquest temps per a obtenir el màxim rendiment.

L’organització i distribució dels espais de treball és un punt clau per a poder aconseguir el màxim rendiment de cada membre de l’equip. La concentració, evitar distraccions o directament l’estrès, depenen en gran manera de l’àrea en la qual es treballi.

La disposició de cada tipus d’oficina varia en funció de les diferents activitats i necessitats d’una empresa. Moltes es beneficien de comptar amb espais oberts de treball, unes altres requereixen separacions per a mantenir l’àrea de cada individu, i altres busquen espais que combinin diferents disposicions.

De cara a una reforma d’oficina, és important conèixer les necessitats de la teva empresa i saber que tipus distribució d’espais et beneficien més. En aquest article et vam mostrar les diferents variants.

Oficines obertes

És una de les distribucions més populars dels últims temps. Es tracta d’espais oberts caracteritzats per no comptar amb parets. Tots els empleats treballen en una mateixa àrea sense separacions, afavorint la col·laboració entre ells i el treball en equip. Aquest tipus d’espais funciona millor quan l’empresa compta un gran nombre de treballadors que es poden agrupar per sector o funcions.

Aquesta distribució d’oficines sol tenir dues variants, en funció de l’espai disponible i del nombre de treballadors. Així, distingim dos tipus de distribució:

  • Agrupació de taules en format illa: Es tracta d’agrupar diferents taules formant una illa en l’espai de treball on tots puguin mantenir contacte.
  • Mesa única compartida pels diferents treballadors: Es tracta que els diferents treballadors comparteixin un mateixa taula de grans dimensions.

Oficines privades

Aquesta distribució va pensada sobretot per a empreses l’activitat de les quals depèn d’ambients privats, ja sigui per a treballadors o amb clients. La privacitat és un factor clau i permet evitar distraccions amb la resta de treballadors, però no està pensada per a un gran nombre de treballadors, ja que cada sala o despatx necessita d’un gran espai respecte a altres formats.

És una distribució d’oficina altament demandada en empreses de tracte amb el públic, o per a espais destinats a reunions, ja siguin en forma presencial o videoconferència. Aquests espais atorguen avantatges, com comptar amb un aïllament acústic amb la resta de treballadors o poder regular la il·luminació al gust individual.

Oficines en cubiculums

Aquesta distribució és de les més utilitzades per a optimitzar l’espai en oficines. Si bé és cert que aquesta distribució ja no és tan utilitzada com les distribucions obertes, permet mantenir un alt nivell de privacitat sense necessitat d’instal·lar grans separacions o habilitar sales.

És una distribució pensada per a optimitzar l’espai a un gran nombre de treballadors autònoms, amb la intenció que aquests mantinguin la concentració en el seu treball, evitin distraccions i no inverteixin temps amb la resta de treballadors.

Dins d’aquesta distribució trobem dues variants:

  • Oficines amb cubiculums tancats: Les divisions de treballadors no permeten un contacte directe amb la resta d’empleats, per la qual cosa es prioritza la privacitat i l’aïllament.
  • Oficines amb cubiculums oberts: És el pas mitjà entre els cubiculums tradicionals tancats i les oficines obertes. Permeten mantenir un espai privat delimitat però alhora faciliten la comunicació amb altres persones. Es tracta de cubiculums de mitjana altura que no impedeixen veure a la resta de persones.

Zones individuals

És una distribució molt similar a les oficines privades, però aquesta vegada la privacitat és menor i s’utilitza l’espai de manera més eficient. Es tracta d’habilitar espais individuals o sales però dividides per mampares.

Aquesta distribució permet mantenir un alt grau de privacitat però no un aïllament complet amb la resta de persones. Són espais pensats perquè cada treballador pugui treballar sense ser molestat, però al seu torn, que aquest pugui observar com treballa la resta. Això afavoreix la concentració i regula que tota persona realitzi les activitats que li corresponen. A més, permet una amplitud visual de l’espai de l’oficina que la fa veure com una àrea de treball en equip.

Espais flexibles

La distribució d’aquesta mena d’oficines va molt lligada a l’espai disponible. Es tracta d’oficines on s’optimitza el poc espai disponible per a poder adaptar-ho a totes les necessitats. Aquesta distribució se centra en la mobilitat i recol·locació de diferents elements, com podria ser el mobiliari, o elements més importants com a parets mòbils.

Aquest tipus de distribució s’usa molt en oficines de coworking, aquelles on es comparteixen espais amb altres negocis, empresaris o professionals. Solen adaptar-se espais oberts per a cada tipus de professional, empresa o sector, però al seu torn es creen espais que s’adapten a activitats privades.

Si pretens realitzar una reforma d’oficines i adaptar el teu espai de la manera més eficient, en EFIK estudiarem el teu cas i les teves necessitats per a poder oferir-te la millor solució amb el nostre servei integral de reforma d’oficines. Contacta amb nosaltres.

Solicita más información sobre nuestros servicios