Calcular pressupost

Calcula el pressupost de la teva reforma

El resultat d’aquest pressupost és orientatiu, la concreció del mateix dependrà de factors com la qualitat dels materials, els diferents acabats de cada partida i altres peticions addicionals al pressupost. Les partides de Mobiliari d’Oficina i Mampara són les que més poden alterar el pressupost en funció de la densitat de llocs de treball per m².

Per a arribar a aquestes conclusions hem realitzat un estudi sobre les diferents partides d’obres i els costos, d’un ampli ventall de remodelacions i instal·lacions d’oficines realitzades en els últims anys per Efik.

01

Introdueix la superfície a reformar:

m2

02

Selecciona les reformes a realitzar:

Són els treballs de protecció de zones comuns de l’edifici i l’ascensor, així com dels elements de l’oficina que es conserven i que han d’estar protegits durant tota l’obra.

Demolició de divisions (obra, pladur, mampara), falsos sostres, instal·lacions, paviments, enrajolats (banys), mobiliaris (office, oficina) tancaments interiors i exteriors (portes, finestres), contenidors d’enderrocs i la taxa d’abocador autoritzat.

Treballs d’obra de paleta: ajudes necessàries per cada industrial que vagi a treballar a la reforma, enrajolats, guixos i esquerdejats, així com totes les rematades necessàries per la correcta execució dels treballs.

Mobiliari d’office (sense electrodomèstics), sanitaris, aixetes, lampisteria, evaluació…

Fals sostre enregistrable format per plaques metàl·liques microperforades, amb vel acústic i amb perfilería vista, acabat lacat color cris.

Des de paviment porcelànico, passant per parket, paviments surats, vinílics, etc.

Des de pladur (15+45+15) fins a mampara doble cristall, etc.

Portes interiors, petit armari a mesura, etc.

Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola

Tecnologia LED

Nova instal·lació elèctrica i de veu i dades

Climatització

Cortines

Taules, cadires, arxivadors, etc. (6 llocs)

Pressupost:

03

Contacta amb nosaltres: