EFIK | 11 juliol 2023 |

Tendències de disseny per a oficines corporatives

Com Crear un Espai de Treball Funcional i Atractiu

El disseny d’oficines corporatives ha evolucionat significativament en les últimes dècades, passant d’entorns tancats i estàtics a espais dinàmics i col·laboratius. Avui dia, les tendències en el disseny d’oficines estan enfocades a crear ambients de treball flexibles, tecnològicament avançats, sostenibles i centrats en l’empleat.

Aquestes tendències busquen fomentar la productivitat, el benestar i la satisfacció dels empleats, així com reduir els costos associats amb la rotació de personal i el manteniment dels edificis.

Tendències en el disseny d’oficines

Espais de treball col·laboratius

Aquest tipus de disseny s’enfoca a fomentar la col·laboració i comunicació entre els treballadors. Fomenten la interacció entre els empleats, facilitant l’intercanvi d’idees i fomentant la creativitat i la innovació.

Aquests espais poden incloure àrees de treball obertes, sales de reunions, àrees de descans i espais de treball compartits. Aquest tipus d’oficines destaquen per la seva flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de l’empresa.

Els espais de treball col·laboratius ofereixen una sèrie d’avantatges. En tenir una àrea de treball compartida, els empleats poden treballar conjuntament en projectes i això millora la productivitat i l’eficiència de l’empresa fomentant, alhora, la innovació i la creativitat.

També milloren la comunicació pel fet que en aquests espais, els empleats poden interactuar d’una manera més informal i tenir converses casuals que poden conduir a idees i solucions innovadores.

No obstant això, és important dissenyar aquests espais de manera adequada per a satisfer les necessitats dels empleats i garantir que l’espai de treball sigui productiu i eficient.

oficinas

Espais de treball flexibles

Aquests espais es caracteritzen per la seva disposició oberta i multifuncional, que permeten als empleats adaptar el seu espai de treball segons les seves necessitats específiques.

En lloc de tenir escriptoris i oficines assignats, aquests espais compten amb zones especials per a treballar en equip, zones per a treballar individualment i àrees de descans. Això permet als empleats situar-se en la zona que millor s’adapti a les seves tasques.

A més, els espais flexibles compten amb mobles i equips mòbils. Això és un aspecte que facilita la reorganització de l’espai segons les necessitats de l’empresa. Cosa que permet treballar d’una manera més eficient i còmoda.

No obstant això, és important avaluar acuradament si aquesta opció és adequada per a l’empresa i els seus empleats abans d’implementar-la.

oficinas

Disseny biofílic

El terme “biofílic” prové de les paraules gregues “bio”, que significa vida i “tall”, que significa amor. Per tant, el disseny biofílic consisteix a incorporar elements naturals en els espais de treball per a millorar el benestar i la productivitat dels empleats.

Els elements del disseny biofílic inclouen la llum natural o la incorporació d’elements naturals com la fusta i la pedra en la decoració de l’oficina. També pot incloure vistes a l’exterior i espais verds a l’aire lliure.

Aquest tipus de disseny aporta una sèrie de beneficis per a la salut i el benestar dels empleats. Els elements naturals ajuden a reduir l’estrès i millorar l’estat d’ànim. En concret, les plantes ajuden a augmentar la productivitat i la creativitat. A més, el disseny biofílic, millora la qualitat de l’aire interior i redueix la contaminació acústica.

Un altre aspecte rellevant és el seu impacte en la sostenibilitat. En utilitzar elements naturals i reduir la necessitat de llum artificial i climatització, les empreses poden reduir el seu consum d’energia i reduir la seva petjada de carboni.

oficinas

Espais de treball tecnològicament avançats

Aquests espais de treball es caracteritzen per la integració de tecnologia avançada en el disseny de l’oficina, amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la productivitat i l’experiència de l’usuari.

Els espais de treball tecnològicament avançats inclouen una varietat de tecnologies com:

  • Sistemes d’automatització de l’edifici
  • Sensors de moviment
  • Eines de col·laboració en línia
  • Programari de gestió de projectes
  • Eines de comunicació avançades

Aquestes tecnologies poden ajudar els empleats a treballar de manera més eficient i col·laborativa, i a fer tasques amb major precisió i rapidesa.

A més, els espais de treball tecnològicament avançats poden ser atractius per als empleats més joves i per a les empreses que busquen atreure i retenir talents digitals. En oferir tecnologia avançada i eines d’última generació, les empreses poden mostrar el seu compromís amb la innovació i la tecnologia, la qual cosa pot ser un factor important per als empleats.

No obstant això, les empreses han d’abordar els desafiaments que presenten aquestes tecnologies i assegurar-se que els empleats estiguin capacitats per al seu ús i que es prenguin mesures per a protegir la privacitat i la seguretat de les dades.

oficinas

Espais de treball sostenibles

Els espais de treball sostenibles se centren en la creació d’espais de treball que minimitzen l’impacte ambiental i promouen pràctiques sostenibles.

Els espais de treball sostenibles poden incloure una varietat de característiques:

  • Utilització de materials i recursos renovables
  • Reducció del consum d’energia i aigua
  • Ús de tecnologies sostenibles
  • Gestió de residus
  • Implementació de pràctiques de transport sostenibles.

A més, els espais de treball sostenibles poden promoure pràctiques sostenibles entre els empleats, com la reducció del consum de paper, la implementació de programes de reciclatge i la promoció d’opcions de transport sostenibles, com l’ús de bicicletes o vehicles elèctrics.

Els espais de treball sostenibles no sols tenen beneficis per al medi ambient, sinó que també poden ser beneficiosos per als empleats i les empreses. Els espais de treball sostenibles poden millorar la qualitat de l’aire i la salut dels empleats, la qual cosa pot resultar en una reducció dels costos relacionats amb la salut i el ausentismo laboral. A més, els espais de treball sostenibles poden ser una forma efectiva d’atreure i retenir a empleats compromesos amb la sostenibilitat i poden millorar la imatge i reputació de l’empresa.

oficinas

Disseny d’oficines centrat en l’empleat

El disseny d’oficines centrat en l’empleat s’enfoca a crear un ambient de treball que tingui en compte les necessitats i preferències dels empleats.

En lloc de centrar-se en l’eficiència i la productivitat, aquest disseny busca millorar el benestar i la satisfacció dels empleats per a fomentar el seu compromís i el seu rendiment.

Per a crear un espai de treball centrat en l’empleat, els dissenyadors d’oficines es basen en les necessitats i expectatives dels empleats. I creen un ambient que s’ajusta al seu estil de treball. Això pot incloure la creació d’espais flexibles, on els empleats poden triar on treballar i com treballar, així com espais de descans i zones de joc, que els permetin relaxar-se.

Sovint inclouen tecnologies avançades per a fomentar la comunicació i la col·laboració entre els empleats. També poden incloure serveis de salut i benestar, com a sales de lactància, espais per a fer exercici, sales de meditació i programes de benestar, per a ajudar els empleats a mantenir-se saludables i feliços.

El disseny d’oficines centrat en l’empleat pot tenir un impacte positiu en la productivitat i la satisfacció dels empleats. El que pot resultar en una major retenció d’empleats i una disminució dels costos associats amb la contractació i la capacitació. A més, els empleats que se senten valorats i respectats són més propensos a sentir-se compromesos amb el seu treball i a tenir una actitud positiva cap a l’empresa.

oficinas

En Efik som especialistes en tota mena de reformes de locals i oficines. Si vols fer una reforma pots contactar amb nosaltres i t’ajudarem a aconseguir l’espai de treball que necessites.

Solicita más información sobre nuestros servicios